De Nederlandse Zorg Site

‘Bezoeken aan spoedeisende hulp kunnen fors omlaag’

Nieuws » Gezondheidszorg 5 januari 2017

Veel mensen kunnen in plaats van bij de spoedeisende hulp ook bij de arts worden behandeld. Dat blijkt uit een project van verschillende zorginstanties.

Huisartsendienst SMASH, het Haga Ziekenhuis, Haaglanden Medisch Centrum en zorgverzekeraars CZ en Menzis startten in 2013 een proef in Den Haag, waarbij er huisartsenposten werden geopend bij het Haga Ziekenhuis op de locaties Leyweg en Westeinde. Deze posten zijn gewoonlijk alleen ’s avonds, ’s nachts en in het weekend open, maar nu waren ze gedurende de hele dag en week operationeel. Mensen die zich op de locaties meldden bij de spoedhulp, werden zo veel mogelijk behandeld op de huisartsenpost. Niet alleen ontvangen ze zo sneller de juiste behandeling, ook werden ze terugverwezen naar hun eigen huisartsenpraktijk. De helft tot twee derde van hen bleek inderdaad op de huisartsenpost behandeld te kunnen worden in plaats van bij de spoedeisende hulp. Dit zorgde daarom voor een grote daling van het aantal mensen dat onnodig naar deze afdeling ging.

Besparen

De proef leverde daarbij ook grote besparingen op voor de zorgverzekeraars, met als gevolg dat de verzekerden een lagere premie hoefden te betalen. Daarbij hoeven de patiënten niet hun verplichte eigen risico aan te spreken, waarmee ook zij geld besparen. De proefperiode is nog niet afgelopen en duurt nog tot eind 2017, maar de samenwerkende zorgverleners zijn tot dusver tevreden over de behaalde resultaten. Er wordt nu gekeken hoe deze aanpak kan worden omgezet in een definitieve structuur. Andere plaatsen in Nederland zullen na Den Haag volgen.

Brandbrief

Eind mei 2016 schreven de afdelingen van spoedeisende hulp in Noord-Holland en Flevoland een brandbrief aan minister Edith Schippers van Volksgezondheid, omdat zij vanwege grote drukte steeds vaker patiënten moeten weigeren. Zij liet hierop weten de kwestie serieus te nemen en een rondetafeloverleg te houden met alle betrokken partners om te zien wat er aan de problemen te doen is. In november meldde de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) dat vooral ouderen vaak onnodig aan de bel trekken.

Uit een enquête van de NOS blijkt dat iets meer dan de helft van de spoedposten bevestigt dat ouderen worden opgenomen omdat er thuis geen of te weinig zorg is. De ziekenhuizen telden in twee weken tijd 160 opnames zonder strikte medische noodzaak.

Bron: Gezondheidsnet.nl