De Nederlandse Zorg Site

Zeeuwse gemeenten onderzoeken effect jeugdzorg

Nieuws » Jeugdzorg 25 juli 2017

Zeeuwse gemeenten en Stichting Intervence doen mee aan een landelijk onderzoek naar de effecten van jeugdzorg. Het onderzoek in Zeeland moet criteria opleveren om de resultaten van jeugdbescherming en jeugdreclassering te meten.

De Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en de brancheorganisaties in het jeugddomein werken aan landelijke ‘outcome criteria’ voor jeugdhulp, bijvoorbeeld over uitval, cliënttevredenheid en doelrealisatie. Doel is om het effect van interventies eenduidig te kunnen vergelijken.

Lees verder op Skipr.nl