De Nederlandse Zorg Site

Bevoegdheid physician assistant geregeld

Nieuws » Beroepen, Gezondheidszorg 10 september 2017

Na een experiment van vijf jaar wordt de zelfstandige bevoegdheid van de physician assistant (PA) en de verpleegkundig specialist (VS) in de Wet BIG geregeld. Dit moet leiden tot lagere werkdruk van specialisten. Dit meldt de Tweede Kamer.

Op basis van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) is het mogelijk om bij wijze van experiment een bepaalde groep beroepsbeoefenaren zelfstandig bevoegd te verklaren tot het verrichten van bepaalde medische handelingen.

Lees verder op Zorgvisie.nl