De Nederlandse Zorg Site

Eigen risico: weet jij wat er onder valt?

Nieuws » Verzekeringen 12 september 2017

De laatste tijd is veel in het nieuws dat de zorgpremie en het eigen risico in 2018 waarschijnlijk verder gaat stijgen. Dit jaar was het eigen risico voor je zorgverzekering 385 euro maar verwacht wordt dat dit gaat stijgen naar 400 euro. Volgende week (op Prinsjesdag) maakt het kabinet definitief bekend wat het eigen risico wordt.

Ben je 18 jaar of ouder en krijg je zorg uit de basisverzekering? Dan betaal je bijna altijd een verplicht eigen risico. Als je weet welke kosten onder het eigen risico vallen, voorkom je dat je onnodig aanspraak maakt op het eigen risico van je zorgverzekering.

Wat er wél onder het eigen risico valt

Medicijnen. De overheid bepaalt welke medicijnen er vanuit de basisverzekering worden vergoed. Deze medicijnen worden opgenomen in het Geneesmiddelen Vergoeding Systeem (GVS). Voor deze medicijnen betaal je je eigen risico, of deze nu voorgeschreven wordt door je huisarts of dat je ze in het ziekenhuis krijgt. VGZ is de enige zorgverzekeraar die geen eigen risico rekent als je medicijnen kiest die op hun preferentielijst staan.

Bloedprikken. Het kan zijn dat je huisarts wil dat je bloed laat prikken, zodat hij of zij meer te weten komt over je situatie en een eventuele behandeling. Als zo’n bloedonderzoek plaatsvindt in een polikliniek, medisch centrum of laboratorium valt dit onder je eigen risico.

Ambulancevervoer. Als je met de ambulance naar het ziekenhuis moet, betaal je ook je eigen risico. Soms krijg je alleen hulp van het ambulancepersoneel, en hoef je niet naar het ziekenhuis. In dat geval verbruik je geen eigen risico. Heb je een ambulance nodig om tijdens je zwangerschap of bevalling naar het ziekenhuis te gaan? Ook dit valt onder het eigen risico.

Spoedeisende hulp. Een bezoek aan de spoedeisende hulp van het ziekenhuis gaat altijd af van je eigen risico. Als je klachten acuut zijn, maar niet levensbedreigend, kun je beter eerst contact opnemen met je huisarts (of buiten de praktijkuren: de huisartsenpost). Als het nodig is word je doorgestuurd naar de spoedeisende hulp.

Ziekenhuisopname. Als je naar het ziekenhuis wordt doorverwezen voor een opname, onderzoek, behandeling, foto’s of een operatie, dan geldt altijd het eigen risico. Beland je in het ziekenhuis door toedoen van iemand anders? Ook dan betaal je je eigen risico. Je kunt dan wel proberen de kosten te verhalen op de schuldige.

Wat er níet onder het eigen risico valt

Een bezoek aan de huisarts of huisartsenpost. Zorg van je huisarts wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Dit gaat dus niet ten koste van je eigen risico. Dat geldt ook voor de zorg op een huisartsenpost. Maar let op! Je kunt alleen een huisartsenpost bezoeken waar je huisarts bij aangesloten is, en nadat je een afspraak hebt gemaakt.

Verloskunde en kraamzorg. De kosten rondom verloskundige hulp en kraamzorg vallen niet onder het eigen risico van je zorgverzekering. Denk hierbij aan de hulp van verloskundigen en kraamverzorgers, maar ook aan een medisch noodzakelijke keizersnede, voorgeschreven echo’s, een ziekenhuisopname tijdens zwangerschap vanwege complicaties of het gebruik van de verloskamer.

Kinderen onder 18 jaar. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis verzekerd voor de basisverzekering. Je hoeft voor hen dus ook geen eigen risico te betalen. Als je kind 18 wordt, dan moet hij of zij zelf een zorgverzekering afsluiten. Vanaf dat moment betaalt hij of zij premie voor de basisverzekering en geldt ook het eigen risico.

Hulpmiddelen thuiszorg (bruikleen). Heb je hulpmiddelen nodig voor verpleging, revalidatie of verzorging? Dan worden deze middelen in bruikleen van de thuiszorg vaak vergoed vanuit de basisverzekering. Denk hierbij aan een bedtafel, toiletstoel, drempelhulp of rugsteun. Het eigen risico geldt hier dus niet bij.

3 tips om slim om te gaan met je eigen risico

  1. Huisarts en kleine behandelingen
    Ga je naar de huisarts voor een kleine behandeling, zoals een spiraaltje zetten of een moedervlek verwijderen? In sommige gevallen kan de huisarts deze behandeling niet uitvoeren en verwijst hij of zij je door naar het ziekenhuis. Dat lijkt natuurlijk niet erg, maar behandelingen in het ziekenhuis vallen onder het eigen risico. Vraag daarom je huisarts of hij/zij je kan doorverwijzen naar een andere huisarts die de ingreep wel zelf uitvoert.
  2. Huisartsenpost vs. spoedeisende hulp
    Moet je in het weekend voor een spoedgeval plotseling naar de dokter? Dan belanden veel mensen al snel bij de spoedeisende hulp. Maar dat is niet in alle gevallen echt nodig. Een bezoekje aan de spoedeisende hulp gaat ten koste van je eigen risico, maar een bezoek aan de huisartsenpost niet. Is het dus niet levensbedreigend? Overweeg dan om naar de huisartsenpost te gaan. Want de huisarts valt niet onder het eigen risico, maar behandelingen in het ziekenhuis wel.
  3. Ziekenhuistarieven vergelijken
    Moet je voor een geplande behandeling naar het ziekenhuis? Informeer dan bij een paar ziekenhuizen wat de ingreep ongeveer gaat kosten. Die tarieven kunnen namelijk fors verschillen, dus dat loont absoluut de moeite. Zeker als je een vrijwillig eigen risico hebt, maakt het veel uit of een behandeling bijvoorbeeld 500 of 800 euro kost.

Bron: Independer.nl