De Nederlandse Zorg Site

Het aanvragen van een traplift via de WMO

Nieuws » Algemeen 3 april 2018

Tegenwoordig valt de traplift vergoeding onder de wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) die bij de gemeente is ondergebracht. Echter is het aanvragen van deze vergoeding echter nog niet zo eenvoudig waardoor zelfs in 2018 er nog veel vragen rondom zijn.

Voordat de traplift vergoeding bij de gemeente werd ondergebracht viel deze onder de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) deze wet viel onder de verplichte collectieve ziektekostenverzekering. Deze wet is echter komen te vervallen op 1 januari 2015. Het dilemma hierin is dat gemeenten veel minder te besteden hebben dan zorgverzekeraars en het aanvragen van een vergoeding dus streng gereguleerd wordt.

Dokterverklaring

Het proces voor het aanvragen van een traplift vergoeding begint bij het verkrijgen van een doktersverklaring. Wanneer de arts vaststelt dat zelfstandig traplopen niet meer verantwoord is of een groot risico met zich meebrengt wordt hier een onderbouwde verklaring voor opgesteld. Met deze verklaring kan men naar het WMO loktet van de lokale gemeente.

WMO loket

Iedere gemeente heeft een aparte afdeling voor het WMO loket (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) hier kan een aanvraag worden ingediend voor een traplift vergoeding vanuit de gemeente. De regels hiervoor zijn sinds 1 januari erg streng. De gemeente heeft namelijk een breed takenpakket en gaat om deze reden erg zuinig met haar budget om. Ten eerste zal een goed onderbouwde doktersverklaring nodig zijn die de ernst van de situatie duidelijk uitlegt. Daarnaast worden zaken als de levensituatie en de financiële mogelijkheden (inkomen en spaargeld) bekeken. Al deze gegevens worden verzameld en vervolgens wordt er besloten of een traplift vergoeding haalbaar is. Het proces van besluitvorming kan in sommige gevallen tot wel een jaar duren.

Behandeling aanvraag

Bij de gemiddelde gemeente zal de wachttijd tot een beslissing 2 tot 3 maanden zijn. Bij gemeenten die veel aanvragen moeten behandelen kan dit echter veel langer duren. Pas na deze periode heeft men zekerheid of een vergoeding wel of niet mogelijk is. Om deze reden kiest men er vaak voor om een traplift zelf te kopen in plaats van het via de WMO te doen. De kosten van een traplift verschillen per aanbieder en traptype maar liggen grofweg tussen de 5000 en 8000 euro.

Afhankelijk van de situatie moet er goed worden afgewogen of de WMO aanvraag gezien de wachttijd mogelijk is. Wanneer er direct een traplift nodig is zijn huren of kopen vaak de beste opties.

Vraag hier 3 gratis offertes aan

Bron: Traplift-wijzer.nl