De Nederlandse Zorg Site

Thuis wonen niet goedkoper dan verpleeghuis

Nieuws » Ouderenzorg 9 juli 2018

De zorgkosten van ouderen met een indicatie voor intramurale zorg zijn niet hoger dan die voor ouderen met een indicatie voor thuiszorg. Ook zijn er geen verschillen in sterfte tussen thuiswonende ouderen en ouderen in het verpleeghuis.

Lees verder op Skipr.nl