De Nederlandse Zorg Site

Wmo-vervoer aanvragen: hoe werkt dat?

Nieuws » Hulpmiddelen 28 mei 2019

Wmo-vervoer is een regeling die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt aangeboden. Iedereen die een Wmo-vervoerspas heeft, kan gebruik maken van de regiotaxi, een busje, een belbus of een rolstoeltaxi voor ritten binnen de gemeente. Zo’n Wmo-vervoerpas kan bij het gemeentelijk Wmo-loket worden aangevraagd door mensen die niet meer in staat zijn om zelfstandig met het reguliere openbaar vervoer te reizen.

Dat zijn meestal mensen met een handicap, mensen een psychische aandoening en mensen van 75 jaar en ouder. De Wmo-vervoerspas zelf is gratis, maar de ritten met de regiotaxi moeten wel worden betaald. Dat is een sterk gereduceerd tarief in vergelijking met het gewone taxivervoer.

Betrek de Wmo-consulent bij de aanvraag van de vervoerspas
Je kunt natuurlijk zelf in het gemeentehuis een vervoerspas aanvragen, maar doorgaans is het gemakkelijker als je daarbij je Wmo-consulent betrekt. Die helpt je ook bij andere vormen van ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp, en is meestal goed op de hoogte van je situatie. Wie zo’n gesprek een beetje spannend vindt, kan een familielid, kennis, mantelzorger of een andere vertrouwenspersoon meenemen naar het gesprek met de Wmo-consulent.

Een Wmo-vervoerspas gebruiken
Zodra je een vervoerspas van de gemeente hebt gekregen, mag je gebruik maken van het aanvullend collectief openbaar vervoer. Je wordt dan vervoerd met een regiotaxi, een busje, een belbus of een rolstoeltaxi. De gemeente sluit hier contracten voor af met taxibedrijven, zoals Taxi van Alebeek in de gemeente Den Bosch. Het verschilt per gemeente hoe het aanvullend collectief vervoer is georganiseerd. Jouw gemeente kan je precies uitleggen hoe het bij hen is geregeld. De vervoerspas is gratis, maar je betaalt per rit wel kosten. Die bestaan uit een vast opstaptarief plus een bedrag per kilometer.

Een taxi samen delen
Het aanvullend collectief vervoer wordt beschouwd als lokaal vervoer. Elke gemeente bepaalt zelf hoe ver je met het aanvullend collectief vervoer mag reizen. De meeste gemeentes gaan uit van 15 of 25 kilometer. Dat is ongeveer even ver als 5 zones in het regulier openbaar vervoer. Als je verder wilt reizen, kan dat in sommige gemeentes wel, maar dan betaal je een behoorlijk hoog bedrag per kilometer. Als je vaak buiten de gemeentegrens reist, is het financieel voordeliger om een Valys pas aan te vragen. Collectief vervoer betekent dat je een taxi of busje deelt met andere mensen.