De Nederlandse Zorg Site

Zorgverleners worden gewaardeerd

Nieuws » Algemeen 27 november 2019

Mannen zijn tevredener over hun huisarts dan vrouwen, en ouderen tevredener dan jongeren.

Volwassenen zijn over het algemeen tevreden over hun zorgverleners. Zorgverleners krijgen rapportcijfers rond de 8, waarbij de fysio- of oefentherapeut en tandarts met respectievelijk een 8,1 en 8,0 de hoogste cijfers krijgen. De huisarts en de psycholoog, psychiater of psychotherapeut krijgen een 7,8. Dit blijkt uit het onderzoek Belevingen 2018 van het CBS.

Lees verder op Zorgkrant.nl