De Nederlandse Zorg Site

Niet-medische laboratoria beschikbaar voor opschaling testcapaciteit corona

Nieuws » Algemeen 28 augustus 2020

Laboratoria die zijn aangesloten bij de landelijke branchevereniging Fenelab, zijn beschikbaar om extra testcapaciteit op COVID-19 (het coronavirus) te verzorgen.

Tot op heden bleef de deur gesloten voor deze laboratoria. Nu de nood aan de man is, is er bereidheid uitgesproken door de Rijksoverheid om in overleg te gaan met Fenelab. Fenelab is daar blij mee.

Coronatesten
Het testen op het coronavirus (met PCR testen) is altijd voorbehouden geweest aan medische laboratoria. Echter, de technieken en materialen die daarvoor worden gebruikt, worden door een aantal andere laboratoria eveneens gebruikt. Bovendien is kwaliteit geen issue. Alle Fenelab
laboratoria zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie en voldoen daarmee aan belangrijke zorgvuldigheids- en kwaliteitseisen.

Alles uit de kast: minimaal 20.000 tests per dag
Samen met de Rijksoverheid willen de Fenelab laboratoria alles uit de kast halen om invulling te geven aan de broodnodige testcapaciteit. Inmiddels zijn we hierover in goed gesprek met de Rijksoverheid, het ministerie van VWS. Fenelab brengt in kaart welke capaciteit om op corona te testen concreet beschikbaar is vandaag of morgen. Tenminste 20.000 tests per dag moet haalbaar zijn. Binnen de branche is het gesprek gaande hoe de tekorten aan testmaterialen, de test kits en de reagentia, het hoofd kan worden geboden. De Fenelab laboratoria zijn innovatief genoeg en sommige leden beschikken over internationale netwerken om dit voor elkaar te krijgen.

Bron: Fenelab.nl

Fenelab is dé branchevereniging van geaccrediteerde laboratoria en kalibratie- en inspectie-instellingen in Nederland. Fenelab vertegenwoordigt circa 90 onafhankelijke laboratoria in diverse sectoren: milieu, food, feed, agro, medisch, farma, veterinair, (drink)water, petrochemie, forensisch, kalibratie en bouw. Leden van Fenelab zijn publieke- , semipublieke en private organisaties en bieden werkgelegenheid aan circa 5.000 mensen. De omzet bedraagt ruim 5,5 Miljard Euro.