De Nederlandse Zorg Site

Je kind met een beperking wordt volwassen: wat nu?

Nieuws » Financiën 8 september 2020

Heb jij een gehandicapt kind dat beperkt is maar ook in staat is om het een en ander zelfstandig te doen?

Dan wil je natuurlijk de beste zorg en begeleiding voor je kind. Zolang je kind nog minderjarig is, probeer je daar uiteraard zelf een grote bijdrage aan te leveren. Maar als je kind een volwassen leeftijd bereikt, moet je wel gaan nadenken over hoe het van daaraf verder gaat.

Thuis blijven wonen

Je kunt je kind natuurlijk thuis laten blijven wonen. Dat is een veilige, vertrouwde plek waar je kind zich fijn zal voelen. Hier kun je zelf de ondersteuning blijven bieden die je altijd al gegeven hebt. Natuurlijk drukt dit wel voor lange tijd een stempel op je leven. Je zult altijd rekening moeten blijven houden met je gehandicapte kind. Wil je een keer weg, dan moet je voor begeleiding voor je kind zorgen. Daarnaast ben je als ouder geneigd om te veel voor je kind te doen, op een leeftijd waarop meer zelfstandigheid eigenlijk wenselijk is.

Plek in bestaande woongroep

Een alternatieve optie is om een plek te zoeken in een bestaande woongroep waar je kind begeleid kan wonen. Je kind gaat dan dus uit huis. Dat is weliswaar moeilijk, maar het is wel een stap naar meer zelfstandigheid. Je kunt immers ook niet eeuwig je kind dezelfde ondersteuning blijven bieden, want je wordt zelf ook ouder en op een gegeven moment ben je er niet meer. Op een goed gekozen plek kan jouw kind een eigen leven opbouwen afgestemd op zijn of haar eigen mogelijkheden en beperkingen. Vaak wordt er in zo’n woongroep samen boodschappen gedaan en gekookt, om maar wat voorbeelden te noemen, maar je kind heeft ook zijn of haar eigen ruimte. Zo’n woongroep moet op een acceptabele afstand zijn van het werk of de dagbesteding van je kind. Je kind leert hier een eigen leven op te bouwen met de benodigde zorg en begeleiding bij de hand.

Nieuwe woongroep oprichten

Jouw kind is natuurlijk niet het enige kind in de omgeving dat rond de leeftijd van volwassenheid is. Wellicht heeft je kind op school klasgenoten waarbij hetzelfde dilemma zich voordoet. Je zou ook met de ouders van deze kinderen de handen ineen kunnen slaan om een nieuwe woongroep – geheel afgestemd op jullie kinderen – op te zetten. Daarvoor moet je begeleiding inkopen en een geschikte locatie vinden. Dat kan betekenen dat er vastgoed aangekocht moet worden door mensen die al een hypotheek hebben. Gelukkig is het ook mogelijk om voor zorgvastgoed financiering te krijgen buiten banken om bij een organisatie als Benkey. Zo kun je op de perfecte plek een fijne, veilige woonplek creëren voor jouw kind en andere kinderen in een vergelijkbare situatie.

Bron: Benkey.nl