De Nederlandse Zorg Site

Cardiologen roepen op: ‘Blijf je melden met hartklachten’

Nieuws » Algemeen 5 oktober 2020

Cardiologen doen nogmaals een oproep aan mensen met hartklachten om zich te blijven melden.

Gezien de huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus is het belangrijk dat mensen met hartklachten en hartpatiënten die al onder controle staan hier gehoor aan geven. Zo wordt de situatie die zich in het voorjaar voordeed voorkomen, meldt HartKliniek Nederland.

Lees verder op Gezondheidsnet.nl