Een ‘academische werkplaats’ is een organisatievorm (‘kennisinfrastructuur’) waarin mensen uit beleid, onderzoek en praktijk samenwerken. De Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid (AWPG) proberen door samenwerking tussen deze domeinen het gemeentelijke volksgezondheidsbeleid op een hoger niveau brengen.

Een belangrijk element in het programma AWPG is het versterken van de contacten tussen de GGD’en en de universiteiten. Dit moet leiden tot meer ‘evidence-based’ werken in de GGD. Daarnaast moet het leiden tot meer onderzoek naar thema’s die voor de praktijk belangrijk zijn.

Klik hier voor het overzicht van alle AWPG plaatsen