Accolade Zorg biedt mogelijkheden aan voor thuiszorg, zelfstandig wonen in of bij een locatie van Accolade, verpleeghuiszorg en dagbesteding. Wij zorgen met liefde voor ouderen met lichamelijke of psychische klachten en voor volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel. Dit doen we vanuit een herkenbare christelijke identiteit. Door ons brede aanbod kunnen wij snel meebewegen met een (veranderende) zorgvraag. Accolade biedt zorg op locaties in Assen, Amersfoort, Bilthoven, Bodegraven, Bosch en Duin en Zeist en thuiszorg in de regio’s daaromheen.