Adrz is een algemeen ziekenhuis met locaties in Goes, Vlissingen en Zierikzee. Naast afdelingen voor algemene zorg hebben we een grote afdeling Spoedeisende Hulp die belangrijk is voor het borgen van acute zorg in de regio. Bij Adrz zetten 2.100 medewerkers, 220 medisch specialisten en 160 vrijwilligers zich dagelijks in om u zo goed mogelijk te helpen, behandelen en verzorgen.

Sinds 2017 is Adrz onderdeel van het Erasmus MC. Ook werken we samen met huisartsen en andere zorginstellingen in de regio om de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg in Zeeland te verbeteren. Daarbij betrekken we onze patiënt in het zorgproces zodat hij kan meebeslissen in zijn behandeltraject.

Adressen locaties

Adrz Goes
‘s-Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes

Adrz Vlissingen
Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen

Adrz Zierikzee
Koning Gustaafweg 2, 4301 NP Zierikzee