Samen gezonder, dat is waar 270 medisch specialisten, 4300 medewerkers en 340 vrijwilligers zich in Amphia elke dag hard voor maken. Wij willen patiënten de beste medische en verpleegkundige zorg bieden, zo dicht mogelijk bij huis. Zodat zij zo snel als mogelijk en verantwoord is weer in hun eigen omgeving verder kunnen herstellen. Natuurlijk houden wij daarbij zoveel mogelijk rekening met individuele wensen, behoeften en omstandigheden.

Samenwerkend
Zorgen voor gezondheid kunnen wij niet alleen. Daar hebben wij de mensen in de nabije omgeving van de patiënt ook hard bij nodig. Wij werken intensief samen met allerlei regionale en landelijke partners, zoals huisartsen, verpleeg- en verzorgingstehuizen, academische ziekenhuizen, revalidatiecentra, verloskundigen en fysiotherapeuten.

Topklinisch ziekenhuis
Amphia is een topklinisch opleidingsziekenhuis, met vestigingen in Breda, Oosterhout en Etten-Leur. Als lid van de Vereniging van Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) bieden wij naast basiszorg ook op enkele onderdelen topklinische zorg. Lid zijn van de STZ betekent ook dat naast medische topzorg, opleiding, onderwijs en onderzoek tot onze kerntaken behoren.

Klinische Chemisch en Hematologisch Laboratorium (KCHL)
Het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium (KCHL) heeft in de regio Breda een belangrijke rol in de patiëntenzorg. Het KCHL telt ± 130 FTE, overeenkomend met ± 180 medewerkers verdeeld over drie locaties. Het KCHL verzorgt de bloedafname en voert een uitgebreid spectrum van diagnostische bepalingen. Naast routine biochemische en hematologische diagnostiek, bestrijkt het analysepakket een aantal specifieke gebieden zoals endocrinologie, drugmonitoring, immunologie, hemoglobinopathie-onderzoek, beenmergonderzoek, bijzondere hemostase, transfusieserologie en moleculair biologische diagnostiek. Het KCHL initieert eigen onderzoek en participeert in klinisch wetenschappelijk onderzoek.