Ananz, bestaande uit drie woonzorgcentra in Geldrop en Heeze, vormt samen met het St. Anna Ziekenhuis en TopSupport de St. Anna Zorggroep. Door het gevarieerde aanbod van kwalitatief hoogwaardige zorg voor ouderen speelt Ananz in op de individuele behoefte van iedere cliënt. Uitgangspunt daarbij is om de zelfstandigheid van cliënten te bewaren en hen zelf de regie te laten behouden, zowel intra- als extramuraal.

Onze passie is het bevorderen van de gezondheid en kwaliteit van leven van de oudere mens. We staan klaar voor onze cliënten op de momenten die ertoe doen. Samen met onze cliënten en op persoonlijke wijze zoeken we naar de beste oplossing. Ook als die niet meteen voor de hand ligt.

De St. Anna Zorggroep biedt via het St. Anna Ziekenhuis uitstekende reguliere ziekenhuiszorg en heeft daarnaast een tak verpleeghuiszorg en een medisch sportgezondheidscentrum. Het Catharina Ziekenhuis met 700 bedden is een topklinisch ziekenhuis dat hoogcomplexe zorg levert en medisch specialisten opleidt.

Geriatrisch expertise centrum
Het Geriatrisch expertise centrum (GEC) van Ananz bestaat uit specialisten ouderengeneeskunde en verschillende behandelaren, zoals een diëtist, ergotherapeut, geriatrie-fysiotherapeut, logopedist, GZ-psycholoog en het verpleegkundig team. Het GEC is intramuraal werkzaam en in toenemende mate extramuraal.

Ananz is een flexibele organisatie die zich typeert door korte communicatielijnen, welke ook kenmerkend zijn voor de samenwerking met de collega’s van de St. Anna Zorggroep.

Meer informatie over het Geriatrisch expertise centrum van Ananz kan je vinden op www.ananz.nl/gec