B&A is een advies- en uitvoeringsorganisatie in het sociaal domein. Wij ondersteunen overheden en organisaties bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Wij bieden pragmatische en vindingrijke oplossingen voor welzijn, werk en zorg. De combinatie van onderzoeks- en adviesbureau en uitvoeringsorganisatie maakt ons uniek. Wij kennen de politieke en bestuurlijke vraagstukken en daarbij behorende dynamiek en staan ook op de werkvloer van de dagelijkse uitvoering.

WMO Diensten is voor ons een nieuw op te zetten bedrijfsonderdeel. De plannen zijn uitgewerkt en samen met jou gaan wij invulling geven aan begeleiding gericht op zelfstandigheid en deelname aan de maatschappij.