Beter is een gecertificeerde en landelijk werkende arbodienst en een zelfstandige dochter van ABN AMRO. Onze hoofdlocatie is gevestigd in Amsterdam. Beter is een kleinschalige organisatie; wij werken met gecertificeerde professionals of leiden mensen daartoe op. Onze dienstverlening is gericht op resultaatgerichte verzuim- en re-integratiebegeleiding en preventief gezondheidsmanagement. Beter biedt zakelijke, maar persoonlijke zorg. Onze klanten zitten met name in de financiële en zakelijke dienstverlening.

Voor bedrijven die willen investeren in het personeel en willen bijdragen aan het realiseren van gezondheidswinst is Beter een innovatieve gezondheidsdienstverlener. Onze diensten helpen mensen zelf de regie te nemen door inzicht te geven in hun gezondheid en gedrag te veranderen.