De bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker worden in Nederland uitgevoerd door vijf screeningsorganisaties. Bevolkingsonderzoek Midden-West is de screeningsorganisatie die binnen Noord-Holland, Flevoland en Utrecht zorg draagt voor de vroegtijdige opsporing van borst-, baarmoederhals- en darmkanker. Dit doen zij door het uitvoeren van kwalitatief hoogwaardig bevolkingsonderzoek met als doel gezondheidswinst te realiseren en sterfte terug te dringen.

De screeningsorganisaties zijn geografisch over het land verdeeld: Noord, Oost, Zuid, Zuid-West en Midden-West. Elke organisatie verzorgt de onderzoeken in een aantal provincies.