De bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker worden in Nederland uitgevoerd door vijf screeningsorganisaties. Bevolkingsonderzoek Oost is de screeningsorganisatie die binnen Gelderland en Overijssel zorg draagt voor de vroegtijdige opsporing van borst-, baarmoederhals- en darmkanker. Dit doen zij door het uitvoeren van kwalitatief hoogwaardig bevolkingsonderzoek met als doel gezondheidswinst te realiseren en sterfte terug te dringen.

De screeningsorganisaties zijn geografisch over het land verdeeld: Noord, Oost, Zuid, Zuid-West en Midden-West. Elke organisatie verzorgt de onderzoeken in een aantal provincies.

De opdrachtgever is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De BVO-organisaties volgen de Cao Ziekenhuizen en bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden.