Biobased Economy (BBE) gaat over de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof: van ‘fossil based’ naar ‘bio based’. In een biobased economy gaat het dus over het gebruik van biomassa voor niet-voedsel toepassingen. Deze toepassingen zijn bijvoorbeeld  inhoudsstoffen, chemicaliën, materialen,  transportbrandstoffen, elektriciteit en warmte.

Biomassa is bij uitstek geschikt om fossiele grondstoffen te vervangen bij toepassingen waar koolstof onmisbaar is, zoals vloeibare brandstoffen, materialen en chemicaliën. Biomassa heeft ten opzichte van andere fossiele vervangers zoals zon en wind de unieke eigenschap dat het gebuikt kan worden voor materialen zoals plastics, chemicaliën, cosmetica en medicijnen. Het gaat dus niet alleen over energie.

Klik hier voor Studiedagen, agenda en nieuws etc.

Thema’s

Er zijn een aantal belangrijke thema’s binnen de biobased economy. Op deze themapagina’s is meer informatie te vinden over het onderwerp en de relatie met biobased economy. De thema’s zijn BiobrandstoffenBiogasBiomassaBioraffinageChemieDuurzaamheidEconomieElectriciteit & Warmte,InhoudstoffenLogistiekMaterialenTechnologie.

Benut Groene Grondstoffen

Rijksdienst ondernemend NederlandWat zijn de mogelijkheden als groene grondstoffen volop worden benut? Klik hier voor een film die een kijk geeft op de groene toekomst. De Biobased Economy biedt nieuwe kansen voor het bedrijfsleven, een groene economie. Naast de energiesector draagt ook de chemische sector bij aan de Biobased Economy. Nederland heeft een sterke agro-logistieke positie (agro-industrie, havens, handel, transport) en de kennis om de Biobased Economy te realiseren. Internationaal heeft Nederland een vooraanstaande positie op het gebied van duurzame biomassa. Denk aan handel, certificering en de relatie met ontwikkelingslanden.

Landelijk Biobased Kennisnetwerk (LBKN)

Het Landelijk Biobased Kennisnetwerk (LBKN) is een uniek NL-breed HBO-platform voor onderwijs, onderzoek en business support met actieve verbinding naar het MBO en het WO. Dit nieuwe samenwerkingsverband draagt bij aan de versnelling van de transfer van kennis naar innovaties in de markt. Door meer (MKB) bedrijven te helpen met het toepassen van de ontwikkelde kennis én door meer studenten en werknemers op te leiden met competenties relevant voor een biobased economy binnen de circulaire economie.

Lees meer op onze site!