Het BovenIJ ziekenhuis wil hét ziekenhuis zijn, dat veilige en kwalitatief goede medisch-specialistische zorg levert aan de inwoners van de regio Amsterdam-Noord en de omliggende regio’s. Het ziekenhuis streeft er naar de bewoners van haar verzorgingsgebied goede basiszorg te bieden én diagnostiek met behulp van hedendaagse apparatuur. Het ziekenhuis kent de grenzen van haar (on)mogelijkheden. Daarom werkt het met anderen samen en kent het een helder doorverwijsbeleid. Het BovenIJ ziekenhuis streeft naar gestructureerde samenwerking met de aanbieders van eerste- en derde-lijnszorg. Het ziekenhuis vervult hierin een coördinerende rol.

Het BovenIJ ziekenhuis wil graag ‘het vriendelijke en kleinschalige karakter, de openheid, de korte communicatielijnen en de laagdrempelige toegang’ bewaren. Het ziekenhuis streeft er naar die prettige omgeving te blijven waar patiënten tevreden zijn over hun behandeling en waar medewerkers en medisch specialisten graag willen werken.