Bureau de Wit is een onafhankelijke en landelijk opererende organisatie voor controle en advies over voedselveiligheid en waterveiligheid. Wij werken onder meer voor horeca, recreatiebedrijven en –instellingen, catering, detailhandel, zorginstellingen, productiebedrijven, vastgoedontwikkelaars en –beheerders. Voor de horeca en zorg zijn we marktleider.

We hebben een eigen, door de Raad van Accreditatie (RvA), ISO/IEC 17025 geaccrediteerd laboratorium, geregistreerd onder nummer L349. Onze adviseurs begeleiden en adviseren bij het opzetten van kwaliteitssystemen en beheersplannen. Onze keurmeesters bezoeken jaarlijks 20.000 bedrijven. Voor het adviseren op het gebied van legionellapreventie zijn wij KIWA BRL 6010 gecertificeerd onder certificaatnummer K53245.

Bureau de Wit is thuis in alle wet- en regelgeving op het gebied van veilig voedsel. Wij ondersteunen onze klanten al jaren met advies, inspecties, audits, monstername, laboratoriumonderzoek, voedingsonderzoek en diverse trainingen.

Door de steeds strenger wordende regels van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) ondersteunt Bureau de Wit uw bedrijf met verantwoord toepassen van deze regels die zijn vastgelegd in de Warenwet of in Europese wetgeving.

Op het gebied van voedselveiligheid bieden wij de volgende diensten:

  • Microbiologisch onderzoek
  • Hygiënecode keurmerk inspecties
  • Voedselveiligheid inspecties
  • HACCP audits
  • HACCP consultancy en advies
  • Allergenen consultancy
  • Etiketten voedingsmiddelen
  • HACCP thermometers en kalibratie service