CWZ is het ziekenhuis voor de regio Nijmegen met 28 medisch specialismen, 8 paramedische afdelingen en 5 specifieke afdelingen als spoedeisende hulp en IC. Bijna 4000 medewerkers en vele vrijwilligers leveren dagelijks persoonlijke zorg aan de patiënten. CWZ is ook één van de 27 topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Dit betekent dat het ziekenhuis topklinische voorzieningen heeft: veelal dure medische technieken die niet elk ziekenhuis aanbiedt.

De afdeling medische microbiologie en infectieziekten
De afdeling MMI verzorgt het medisch microbiologisch onderzoek voor het CWZ, instellingen en huisartsen in de regio Nijmegen. Het laboratorium telt circa 80 medewerkers werkzaam binnen de specialisaties mycologie, bacteriologie, serologie, moleculaire diagnostiek en infectiepreventie.