Het Care & Quality Institute is een onafhankelijk instituut dat kwaliteitsmetingen en verbetertrajecten aanbiedt en adviseert vanuit een bottum-up benadering. Hierdoor wordt de manier van werken op de werkvloer transparant, eerlijk en feitelijk in beeld gebracht.

Ons onderscheidend vermogen bestaat uit het feit dat wij staan voor onaangekondigde, onafhankelijk uitgevoerde audits, zodat de daadwerkelijke verleende zorg aan de cliënt in beeld wordt gebracht. Wij stellen hoge eisen aan de zorg waarin de wettelijke normen van de overheid, ‘de Normen Verantwoorde Zorg’, centraal staan.

De uitkomsten van de metingen kan uw zorgorganisatie gebruiken om de kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren. Wij kunnen u ondersteunen bij het realiseren van de gewenste verbeteringen.