Cavari Clinics is een Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC) met een vestiging aan de Schweitzerlaan  in Groningen en een vestiging in Oudeschoot nabij Heerenveen. Een ZBC is een privé-kliniek voor medisch specialistische zorg en valt onder dezelfde wet en regelgeving als een algemeen ziekenhuis. Een ZBC moet wat betreft patiëntenzorg en organisatie aan minimaal dezelfde kwaliteitseisen voldoen.

De ZBCs zijn verenigd in de branchevereniging Zelfstandige Klinieken Nederland en deze controleert de kwaliteit van de klinieken. Als de ZBC aan alle eisen voldoet krijgt de kliniek het ZKN keurmerk. Alle ZKN keurmerk klinieken worden jaarlijks opnieuw beoordeeld. Cavari Clinics heeft sinds 2012 het ZKN keurmerk.

ZBCs zijn gespecialiseerd in bepaalde onderdelen van medisch specialistische zorg. Omdat ze kleinschaliger en anders georganiseerd zijn ze meestal erg goed in hun specialisaties en bereiken andere resultaten. Maar omdat ze niet het volledige zorgaanbod leveren wordt bij aanmelding altijd gekeken of een ZBC de juiste organisatie voor de betreffende patient is of dat een patient beter geholpen kan worden in de reguliere zorg of een andere kliniek.

Cavari Clinics heeft de erkenning van het ministerie van VWS om alle medisch specialistische zorg te mogen leveren, inclusief revalidatie zorg en GGZ.

Kleinschalig en persoonlijk

Afgezien van de specifieke medisch specialistische kennis is Cavari Clinics ook anders in de persoonlijke benadering, de korte communicatie lijnen met alle leden van het team, de multidisciplinair aanpak en de op succes gerichte aanpak. De medisch specialisten en andere hulpverleners werken intensief samen zodat uw probleem vanuit alle invalshoeken wordt bekeken. We werken samen met andere klinieken en ziekenhuizen.

Wij hebben zowel oog voor de fysieke als ook de mentale kant van gezondheidsproblemen en de aanpak daarvan. We realiseren ons hoeveel invloed de omgeving heeft waarin iemand leeft en werkt en betrekken daarom voor u belangrijke mensen uit uw privé-leven of werk bij ons onderzoek en behandeling.

Twee specialisaties

Cavari Clinics heeft zich gespecialiseerd op twee gebieden die elkaar vaak overlappen:

1. Cavari Clinics richt zich op die ziektebeelden waarbij de lichamelijke ziekte zo ernstig is dat medisch specialistische zorg nodig is maar waarbij na goed onderzoek de geconsulteerde medisch specialist de ernst van de klachten of beperkingen niet kan verklaren of effectief kan behandelen. Voor een deel van deze ziektebeelden heeft Cavari Clinics speciale zorgprogramma’s ontwikkeld.

2. Cavari Clinics is tevens gespecialiseerd in werk gerelateerde medisch specialistische zorg. In onderstaande video wordt dit verder toegelicht door dr. R.B. van Dijk, coördinerend medisch specialist.