Bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG) werkt een team van artsen, verpleegkundigen, politie, psychologen, maatschappelijk werkers en seksuologen samen om slachtoffers van aanranding en verkrachting specialistische zorg te geven. Bij voorkeur geven wij binnen zeven dagen professionele hulp, omdat dit de kans op medische en psychische problemen aanzienlijk verkleint. Ook heeft de politie veel meer kans om een dader te vinden, als er binnen een week sporenonderzoek wordt gedaan.

Landelijk wordt er samen met een aantal specialisten op specifieke gebieden (medisch, juridisch en psychologisch) samengewerkt.

Contactgegevens
Vul het onderstaande contactformulier alleen in als het géén spoed heeft. Als er wel spoed is, bel: 0800-0188.

Direct naar het contactformulier