Een gezonde groei en ontwikkeling is belangrijk voor ieder kind. Gemeente Den Haag heeft het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) ingericht om ervoor te zorgen dat kinderen en ouders de juiste hulp krijgen dichtbij huis.

Jeugdgezondheidszorg
We maken soms al kennis voordat je kind geboren wordt, bijvoorbeeld tijdens een prenataal huisbezoek of een cursus. Is je kind eenmaal geboren dat krijg je een uitnodiging voor het consultatiebureau. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistentes volgen de groei en ontwikkeling van jouw kind tot 4 jaar. Zij zijn allemaal specialist in de zorg van jonge kinderen.

Is je kind vier jaar of ouder dan krijg je te maken met de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen via school. We nodigen je onder andere uit voor de gezondheidsonderzoeken en voor de vaccinaties.

Meer hulp nodig?
Ouders kunnen bij het CJG terecht voor lichte ondersteuning of met opgroei- en opvoedvragen. Maar ook als je hulp nodig hebt bij psychische problemen en stoornissen bij je kind. De gemeenten financiert namelijk ook de GGZ-hulp aan jeugdigen tot 18 jaar. Speelt er meer binnen het gezin of in de ontwikkeling van een kind dan kan de gemeente zwaardere jeugdhulp inzetten.

De verantwoordelijk voor de zorg van een kind ligt altijd bij een gezin zelf. Belangrijk om te weten dat als er meer hulp nodig is we uitgaan van jouw eigen kracht. Dat wil zeggen dat wat je zelf kunt doen als gezin, of met hulp uit je directe omgeving, voor ons altijd centraal staat. Dat is belangrijk want daar groeit een kind op en wordt het gevormd in een omgeving waar familie, buurt, school en verenigingen invloed hebben.

Lees verder op onze site.