Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is een zelfstandig bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor de toelating en bewaking van geneesmiddelen. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de consument.

Het College bestaat uit maximaal 17 leden met een breed wetenschappelijk en klinisch kennisnetwerk in Nederland en veelal ook daarbuiten. Leden van het College zijn allen toonaangevende experts op een bepaald medisch of farmaceutisch terrein. De voorbereiding en implementatie van besluiten van het College worden uitgevoerd door een Agentschap (aCBG), dat onder leiding staat van de directeur aCBG/secretaris CBG.

Binnen het CBG zijn ongeveer 380 medewerkers werkzaam.