Connection SGGZ biedt Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ). Wij specialiseren ons in het behandelen van verslaving en de onderliggende problematiek. Als zorginstelling is Connection SGGZ toegelaten door het Ministerie van Volksgezondheid en Sport en wij zijn in het bezit van een WTZi vergunning. Omdat wij voldoen aan alle kwaliteitsnormen en wettelijke eisen die in de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) staan worden onze behandelingen ook vergoed door de zorgverzekeraar.

Het aanbod is gericht op mensen vanaf 18 jaar. Naast de focus op het aanpakken van de verslaving is er ook veel aandacht voor de onderliggende problematiek die de verslaving mogelijk mede in stand houdt. Denk hierbij aan angst- en stemmingsstoornissen, trauma -, gedrags- en mogelijke persoonlijkheidsproblematiek.