DUCARES is een jong en ambitieus bedrijf, ontstaan op 1 januari 2008 door verzelfstandiging van twee ervaren groepen van TNO Kwaliteit van Leven, te weten Hormonen & Diergeneesmiddelen. Het bedrijf heeft 15 opgeleide professionals in dienst. De gebundelde ervaring van DUCARES omvat de uitvoering van analytisch chemisch onderzoek in brede zin en advisering.

Van oorsprong opereert DUCARES in de volledige voedselveiligheidsketen: opzetten van de controles, uitvoering van de analyses, tot aan de interpretatie van de resultaten in nauwe samenhang met (juridische) advisering van de klant. Hiermee onderscheidt DUCARES zich van laboratoria die zich beperken tot uitsluitend eenvoudige analyses van monsters.

Onze diensten

Residuonderzoek naar de volgende stofgroepen:

 • Hormonen (anabolica en andere groeibevorderaars)
 • Diergeneesmiddelen (waaronder antibiotica)
 • Verboden stoffen (96/23/EG)
 • Gewasbeschermingsmiddelen
 • Organische contaminanten
 • biologische materialen van plantaardige-, dierlijke- en humane oorsprong
 • (grondstoffen voor) voedingsmiddelen
 • (grondstoffen voor) veevoeder
 • milieumonsters in de volgende matrices
 • Kwalitatief onderzoek voor de identificatie van stoffen ten behoeve van het verkrijgen van juridische bewijslast in geval van schadezaken of emerging issues, of voor de opheldering van chemische- of biologische processen
 • Kwantitatief onderzoek ter ondersteuning van registraties van chemische stoffen en (dier)geneesmiddelen
 • Analytische methoden voor het karakteriseren, bevestigen en kwantificeren van eiwit medicijnen
 • Advisering m.b.t. onderzoeksresultaten in relatie tot een probleem-/vraagstelling
 • Advisering op het gebied van het opzetten en uitbreiden van zelfcontrolesystemen
 • Organiseren van ringonderzoeken t.b.v. de RvA accreditatie (ISO 17025) en GMP+ (B10/labcode) erkenning

Triskelion B.V. en Ducares B.V. zijn een definitieve fusieovereenkomst aangegaan per 1 januari 2020. De nieuwe organisatie gebruikt de wettelijke naam DUCARES B.V. Desalniettemin blijven de handelsnamen DUCARES en TRISKELION onafhankelijk van elkaar bestaan.