ETB-BISLIFE is een multi-tissue center dat zich richt op het ontvangen, opslaan, bewerken, bemiddelen en distributie van gedoneerd menselijk weefsel voor transplantatiedoeleinden. Hiertoe werkt zij nauw samen met een groot aantal academische en perifere ziekenhuizen, weefselinstellingen, weefselbanken en laboratoria in Nederland en het buitenland. ETB-BISLIFE is een stichting zonder winstoogmerk.