De Eurocept Groep streeft ernaar om de behandelrelatie tussen behandelaar en patiënt te vereenvoudigen. Dit realiseren wij door producten en diensten aan te bieden die beantwoorden aan de farmaceutische, medisch-technische en verpleegkundige zorgvragen.

De Eurocept Groep bestaat uit:

Eurocept Homecare
Bij Eurocept Homecare staat innovatie in de zorg voorop. Wij hebben het lef om te pionieren met zorgtechnologie en zorgconcepten. In samenwerking met behandelaren creëren wij een breed aanbod van medisch-specialistische behandelingen op maat bij de patiënt thuis. Met ons digitaal zorginformatiesysteem PlazaConnect® zijn wij in staat de behandeling, geheel onder regie van de behandelaar, volgens de ziekenhuisnormen te organiseren en uit te voeren. Onze samenwerking met het ziekenhuis en de patiëntenverenigingen is van grote invloed op de kwaliteit van dit proces. Wij zijn oplossings- en resultaatgericht en zijn continu in gesprek met patiënten en behandelaars om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. Lees verder …

Eurocept Pharmaceuticals
Eurocept werkt onder de naam Eurocept Pharmaceuticals als fabrikant en groothandel en verzorgt registratie, productie, farmacovigilantie, marketing, verkoop en distributie van geneesmiddelen in tal van landen in Europa met een wereldwijde ambitie. Naast een groeiend aantal eigen producten levert Eurocept Pharmaceuticals producten namens andere farmaceutische bedrijven. Het hoofdkantoor van Eurocept Pharmaceuticals is gevestigd in Ankeveen. Lees verder …

Eurocept Xytron medical
Maatwerk in TENS Lees verder …