Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is een gedecentraliseerd agentschap van de Europese Unie (EU) dat verantwoordelijk is voor de wetenschappelijke evaluatie, het toezicht en de veiligheidsbewaking van geneesmiddelen in de EU. Binnen de EU bewaakt EMA de kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier en coördineert de beoordeling en bewaking van geneesmiddelen.

EMA wordt bestuurd door een onafhankelijke raad van bestuur. De dagelijkse activiteiten worden uitgevoerd door het EMA-personeel, onder toezicht van de uitvoerend directeur van het EMA.

EMA is een netwerkorganisatie met duizenden experts uit heel Europa. Deze deskundigen verrichten het werk van de wetenschappelijke comités van het EMA.