Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. We bieden hulp aan slachtoffers, getuigen en plegers van geweld dat plaatsvindt in relaties. Fier combineert gespecialiseerde zorg in een veilige/beschermde omgeving met een kennisfunctie (ontwikkel-, innovatie- en onderzoeksfunctie).

Onze expertisegebieden:

  • Huiselijk geweld
  • Kindermishandeling
  • Eergerelateerd geweld
  • Mensenhandel en loverboyproblematiek
  • (Vroegkinderlijke) traumatisering
  • Seksueel geweld
  • Vechtscheidingen/ hoog-risicoscheidingen
  • Ouderenmishandeling

Lees verder …