Een sterke keten van behandeling, begeleiding en beveiliging

Vanaf 1 januari 2018 vormen Aventurijn (voorheen onderdeel van Altrecht), Palier (voorheen onderdeel van Parnassiagroep) en de Kijvelanden één nieuwe organisatie: Fivoor.

Missie en visie

Fivoor heeft een maatschappelijke opdracht: mensen behandelen die voor anderen om hen heen, voor de samenleving of voor zichzelf een gevaar vormen en ernstig grensoverschrijdend of ontwrichtend gedrag vertonen. We behandelen mensen met als doel het maatschappelijk risico op delictgedrag te voorkomen. Zo dragen we bij aan de veiligheid van de samenleving en kunnen we het perspectief voor onze patiënten op een betekenisvol bestaan verbeteren. Dat is waarom we er zijn.

Voor wie zijn wij er?

Fivoor behandelt en begeleidt mensen met een psychiatrische aandoening, vaak in combinatie met andere stoornissen, die voor anderen, voor de samenleving of voor zichzelf een gevaar vormen. We richten ons ook op hun leefomgeving. We geloven in de eigen kracht van mensen en het persoonlijke contact, én in een nieuwe kans. De kans op herstel van een patiënt is veel groter als de patiënt zelf invloed heeft op de behandeling en zelf mede de doelen bepaalt.

Ons behandelaanbod

De medewerkers van Fivoor hebben de kennis en kunde in huis als het gaat om ‘perspectief bieden’ aan de patiënt. Fivoor levert een breed aanbod van forensische en intensieve psychiatrische zorg in de regio, van Zuid-Holland en Noord-Holland tot aan Noord-Brabant en Utrecht. Daarbij is ons uitgangspunt: ambulant als het kan, klinisch als het moet.

Wetenschappelijk onderzoek

Aventurijn, Palier en de Kijvelanden ontwikkelden afzonderlijk van elkaar jarenlang ervaring en expertise op het gebied van forensische en intensieve psychiatrische zorg. Met de wetenschappelijke activiteiten van de drie partner-organisaties bouwt Fivoor verder aan top-specialistische zorg. Zorg die geen schotten meer kent, en zich volgens de laatste inzichten richt op de individuele patiënt en dat wat hij nodig heeft.