Als binnen je organisatie de samenwerking goed is georganiseerd, wordt er continu klantwaarde geleverd. Vaak is dit lastig: directie koerst op rendement, managers sturen op productiviteit, HR focust op competenties en professionals streven naar kwaliteit. Verschillen in focus zorgen voor miscommunicatie, efficiency en fouten.

Focus Nova biedt coaching / trainingen / opleidingen aan gebaseerd op Team Resource Management (TRM); de strategische HR activiteit die zich richt op team- en cultuurontwikkeling. Om, via een uniforme taal en heldere structuur, over team- en cultuurontwikkeling te kunnen communiceren, heeft Focus Nova het TRM 360™ model ontwikkeld. Met dit model kunnen teams en teamleden elkaar effectief aanspreken en coachen op samenwerking en resultaten.

Meer informatie is te vinden onder veelgestelde vragen.