De Gezondheidsraad is een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad die als taak heeft regering en parlement te adviseren op het gebied van volksgezondheid en gezondheidszorg.