De GGD Zuid-Holland Zuid werkt voor 10 gemeenten (ruim 460.000 inwoners) in de regio aan een goede openbare gezondheidszorg. De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de volksgezondheid. De GGD ZHZ werkt nauw samen met de GGD Rotterdam Rijnmond. Er is een samenwerkingsverband met de Academische Werkplaats Cephir in Rotterdam.