GGZ Delfland is hét streekziekenhuis voor psychiatrische zorg met twee regio’s; Delft Westland & Omstreken (DW&O) en Nieuwe Waterweg Noord (NWN). Deze twee regio’s leveren psychiatrische zorg aan alle doelgroepen: jeugd, volwassenen en ouderen.

GGZ Delfland is één van de oudste psychiatrische ziekenhuizen in Nederland. Al in 1394 is het Sint Joris Gasthuis gesticht. In eerste instantie was het Sint Joris Gasthuis een ‘instelling van Armenzorg’, waar iedereen kon aankloppen voor voedsel en onderdak. In de loop der eeuwen heeft het gasthuis steeds nadrukkelijker de functie van een psychiatrisch ziekenhuis gekregen.

GGZ Delfland is op 1 juli 1999 ontstaan uit een fusie tussen het psychiatrisch centrum Joris, het Riagg en de psychiatrische afdeling van het Reinier de Graaf Gasthuis.

Contact
Wij bieden onze begeleiding of behandeling zo dicht als mogelijk en zo ver als noodzakelijk in de buurt aan.

Adresgegevens
Voor een kliniek of polikliniek van GGZ Delfland bij u in de buurt verwijzen wij u door naar ons locatieoverzicht.

Hoofdlocaties

Delft, Westland & Omstreken
Locatie Sint Jorisweg
Sint Jorisweg 2, 2612 GA Delft
Telefoon: 015-2607607
Postbus 5016, 2600 GA Delft

Nieuwe Waterweg Noord
Locatie Behandelcentrum de Stadhouder
Stadhouderslaan 98, 3116 BH Schiedam
Telefoon: 010-2463900