GGZ Oost Brabant staat voor ‘gezondheid die je je eigen familie gunt’. Wij zijn er voor burgers met complexe psychische zorgvragen. Voor hen bieden wij veilige menslievende zorg ‘in het Brabantse land’. Kwetsbare mensen met complexe psychische klachten en psychiatrische aandoeningen kunnen bij ons terecht.