Topklinisch ziekenhuis
HMC (Haaglanden Medisch Centrum) is een topklinisch ziekenhuis. Dat betekent dat wij naast basiszorg ook complexe zorg verlenen. Wij zijn gespecialiseerd in:

  • hoogcomplexe acute zorg
  • oncologische zorg
  • vrouw- en kindzorg
  • ouderenzorg
  • infectieziekten

Als topklinisch ziekenhuis doen we veel wetenschappelijk onderzoek en zijn we een belangrijk opleidingscentrum voor artsen.

Hart van Haaglanden
HMC is werkzaam in het hart van Haaglanden vanuit 3 locaties: HMC Antoniushove, HMC Bronovo en HMC Westeinde. U vindt altijd een locatie bij u in de buurt waar u terecht kunt voor een eerste consult in 1 van onze poliklinieken. De locaties verschillen in sfeer en specialisatie, maar altijd geldt dat we topzorg leveren en de patiënt met aandacht hulp bieden. Ook onze werkwijzen zijn op elke locatie gelijk.

Wij hebben ook een buitenpolikliniek in Monster, Wassenaar en het Statenkwartier (President Kennedylaan). Hier houdt een aantal specialismen spreekuur en kunt u terecht voor bloedafname en kleine verrichtingen. Kijk voor adressen en bereikbaarheid van onze locaties bij Contact en adres.

Topklinisch
HMC is een topklinisch ziekenhuis. Dit betekent dat ook patiënten buiten de Haagse regio bij ons terecht kunnen. Als topklinisch ziekenhuis:

  • leiden we specialisten, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals op;
  • doen we klinisch wetenschappelijk onderzoek;
  • maken we afspraken met andere ziekenhuizen in de regio over concentratie en spreiding van zorg.

Ziekenhuis met liefde en lef
Wij zijn een ziekenhuis met liefde en lef. Dit geven we vorm door de zaken écht anders te organiseren, vanuit het perspectief van de patiënt die we met aandacht helpen. De komende jaren maken wij ons sterk om passende (topklinische) zorg te kunnen bieden. Ook zullen we voortdurend blijven zoeken naar manieren om de zorg nog beter te maken. Wij leveren zorg dichtbij en zoals de patiënt wil, samen met verwijzers, verpleeg- en verzorghuizen en de thuiszorg.

Opleidingsziekenhuis
HMC is een opleidingsziekenhuis. Dat betekent dat wij op diverse afdelingen en poliklinieken mensen opleiden tot verpleegkundige, gespecialiseerd verpleegkundige, arts of specialist. Het is dus goed mogelijk dat u tijdens uw behandeling of onderzoek te maken krijgt met studenten, co-assistenten of arts-assistenten.

Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium
In het HMC Bronovo is ook het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium gevestigd op de 2e verdieping, route 28. In het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium (KCHL) worden honderden verschillende soorten onderzoeken uitgevoerd, waarvan de meeste testen op bloed of urine.