De Topsector Life Sciences & Health (LSH) is één van de negen door de Nederlandse overheid aangestelde topsectoren. Het uitvoerende bureau van de Topsector LSH, beter bekend onder de naam Health~Holland, heeft als missie om te investeren in gevalideerde innovaties voor vitaal functionerende burgers in een gezonde economie. Om dit te kunnen bereiken stimuleert en faciliteert Health~Holland innovatief onderzoek en ontwikkeling door publiek-private samenwerkingen.

Health~Holland, zoals het uitvoerende bureau van de Topsector LSH zich naar buiten toe profileert, heeft de laatste jaren een sterke groei doorgemaakt qua aantal en omvang van de door haar gesubsidieerde publiek-private R&D-samenwerkingsprojecten en programma’s (PPS). Op jaarbasis investeert de Topsector LSH bijna 60 miljoen euro aan subsidie (PPS-toeslag) om innovatie te stimuleren, waarbij bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken.