Het Helen Dowling Instituut is een ggz-instelling die zich richt op psychologische zorg bij kanker. We bieden zorg aan mensen met kanker en hun naasten die psychologische hulp nodig hebben. Dit op meerdere locaties in Nederland. Naast de zorg verrichten we onderzoek en bieden we scholing. Hoofdlocaties zijn Bilthoven en Arnhem.

Locatie Arnhem
Zijpendaalseweg 14
6814 CK Arnhem
Telefoon: 026 303 34 80

Locatie Nijmegen
(gevestigd in het Marikenhuis)
Slotemaker de Bruïneweg 163
6532 AC Nijmegen
Telefoon: 026 303 34 80

Locatie Utrecht
(gevestigd bij OOFU)
Herculesplein 379, 2e etage
3584 AA Utrecht
Telefoon: 030 252 40 20