De Hendrikahoeve is gespecialiseerd in het begeleiden en opvangen van kinderen met een verstandelijke beperking en/of met complexe aandachts- en gedragsstoornissen. Hieronder vallen cliënten met autisme, adhd, ontwikkelstoornissen, psychiatrische problemen en/of andere aanverwante stoornissen. Tevens zijn er cliënten met (lichte) lichamelijke beperkingen.