Het Rotterdams Oogheelkundig Instituut (R.O.I.) is het wetenschappelijk onderzoekinstituut van Het Oogziekenhuis Rotterdam. Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft een lange traditie in wetenschappelijk onderzoek; sinds 2009 geïnitieerd en gefaciliteerd door het R.O.I.

Het R.O.I. werkt nauw samen met de oogartsen van Het Oogziekenhuis Rotterdam. Hiermee verzekert Het Oogziekenhuis Rotterdam zich van een professionele onderzoekstructuur om voor de toekomst verzekerd te zijn van verdere innovatie van de oogheelkunde.

Het R.O.I. verricht ook contractresearch voor de farmaceutische en medische hulpmiddelenindustrie. Contractresearch is een samenwerkingsverband waarbij een organisatie opdracht geeft aan het R.O.I. om onderzoek te verrichten. Organisaties kiezen hierbij voor het R.O.I. vanwege de uitgebreide kennis, vooruitstrevende onderzoeksmethoden, de innovatieve apparatuur en de ervaring van de oogartsen.

Het Rotterdams Oogheelkundig Instituut is gevestigd in Het OOGhuis, naast Het Oogziekenhuis Rotterdam. Naast het R.O.I. zijn in het OOGhuis ook de Oogziekenhuis FocuskliniekHet Oogzorgnetwerk en Visio Zuid-West Nederland gehuisvest. Zo is alle oogheelkundige kennis en zorg gebundeld, ten bate van de patiënt.