HollandPTC is een zelfstandig poliklinisch centrum voor protonentherapie, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, in Delft. Het is opgericht door Erasmus MCLUMC en TU Delft. Er werken ongeveer 50 mensen in vaste dienst in de zorg, fysica en bedrijfsvoering. Daarnaast hebben we een open werkplaats waarbij artsen, fysici en onderzoekers deels bij HollandPTC en deels bij een ander instituut of organisatie werken.

Het is binnen de Medical Delta met deze centra een actief samenwerkingsverband in zorg, onderwijs en wetenschap. Ook zijn er samenwerkingsverbanden met gerenommeerde nationale en internationale protonencentra. Samen met deze centra, universiteiten, ziekenhuizen, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars onderzoekt HollandPTC voor welke vormen van kanker protonentherapie het meest geschikt is en kosteneffectief is en hoe de behandeling kan worden verbeterd.

Protonentherapie is slechts op drie plekken mogelijk in Nederland; UMCG in Groningen, Maastro in Maastricht en HollandPTC in Delft.