Huisartsen Coöperatie Deventer e.o.(HCDO) is de organisatie van en voor huisartsen in Deventer en omstreken. HCDO is het aanspreekpunt voor de huisartsenzorg in deze regio. De activiteiten van HCDO zijn ondergebracht in drie vennootschappen, te weten de Spoedpost Huisartsenzorg, de Ketenorganisatie en Kwaliteit & Ondersteuning (K&O).

Deze coöperatie ondersteunt en organiseert de huisartsenzorg in de regio. De avond-, nacht- en weekenddiensten vanuit de Spoedpost Huisartsenzorg zijn daar een goed voorbeeld van. Maar ook de zorg voor chronisch zieken, zoals diabetes- en COPD-patiënten, proberen we samen verder te verbeteren. Ook op het gebied van kwaliteit werken we samen. We organiseren nascholingen voor huisartsen en hun praktijkpersoneel en we maken regiobrede samenwerkingsafspraken met andere zorgaanbieders zoals het Deventer Ziekenhuis. Tevens pakken we kwaliteitsverbeterprojecten, zoals praktijkaccreditering, samen op. De HCDO ondersteunt ook de GGZ in de huisartsenpraktijken.

Bij alles wat we doen, hebben we één doel: de patiënt huisartsenzorg leveren, zoals huisartsenzorg bedoeld is: dichtbij, persoonlijk en van goede kwaliteit. Als patiënt kunt u met al uw klachten, problemen en vragen terecht bij een huisartsenpraktijk dichtbij u in de buurt. De huisarts of één van de praktijkmedewerkers levert u zorg van goede kwaliteit, afgestemd op uw persoon. Hierdoor is de continuïteit gegarandeerd, zowel voor wat betreft het tijdstip als ook in de samenwerking met andere zorgverleners.