Het ILD-expertisecentrum van het St. Antonius Ziekenhuis is het oudste en grootste centrum van Nederland dat gespecialiseerd is in de behandeling van interstitiële longziekten. De meest bekende zijn longfibrose en sarcoïdose, maar ook patiënten met andere zeldzame (en zelfs buitengewoon zeldzame) interstitiële longaandoeningen kunnen hier terecht. Patiënten komen vanuit heel Nederland voor diagnostiek en behandeling naar het ILD- expertisecentrum. Elke patiënt wordt daarbij gezien door een multidisciplinair team.

Het ILD-expertisecentrum is een onderdeel van het St. Antonius Longcentrum. In het centrum werken onder andere longartsen, radiologen en pathologen samen. Zij gebruiken de beste onderzoeksmethoden en de nieuwste behandelingen. Het Centrum is nationaal en internationaal erkend en voldoet aan de criteria die de Europese Raad en het Ministerie van VWS hebben gesteld. Hierbij zijn zorg, onderwijs en onderzoek van topkwaliteit.