IKZ staat voor Informatie Knooppunt Zorgfraude. In dit nieuwe samenwerkingsverband worden meldingen over fouten of fraude in de zorg in een knooppunt bij elkaar gebracht en onderzocht

Het IKZ bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid en zorgverzekeraars die zich bezig houden met toezicht en opsporing in de zorg. De samenwerkingspartners zijn:

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is beleidsverantwoordelijk voor het samenwerkingsverband.

Wat doet het IKZ?
Het IKZ verzamelt en beoordeelt meldingen over fouten en fraude in de zorg. Bij (een aanwijzing voor) fraude of fouten, voert het IKZ verder onderzoek uit door informatie uit gesloten en openbare bronnen te combineren en te analyseren.

Het IKZ zorgt dat opsporingsdiensten en toezichthouders van de overheid en controleurs van de zorgverzekeraars, fraude en fouten in de zorg effectiever kunnen aanpakken.